Trang chủ > Sự Kiện > Chuỗi Đua TOP Event nhận ATM – Huyền Thoại 13:00 ngày 14/08

Chuỗi Đua TOP Event nhận ATM – Huyền Thoại 13:00 ngày 14/08

02-08-2022

1 : Event Đua TOP Reset All

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 20/08/2022

️🏆 Nội dung:

❗5 nhân vật có số lần Reset cao nhất sẽ đạt giải

❗Xếp hạng tính theo reset all và ai có số reset cao nhất thời gian ngắn nhất và 400 lv sẽ nhận được giải thưởng

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 50 Ngọc Ước Nguyện và 50 Ngọc Tâm Linh Top 1 reset all sẽ được nhận giải thưởng
2 30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh Top 2 reset all sẽ được nhận giải thưởng
3 – 5 20 Ngọc Ước Nguyện và 20 Ngọc Tâm Linh Top 3 4 5 reset all sẽ được nhận giải thưởng

 

2 : Event Đua Chủng Tộc

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 30/08/2022

️🏆 Nội dung:

❗2 nhân vật có số lần Reset cao nhất ở BXH Chủng Tộc

❗Phần thưởng trao theo Chủng Tộc chơi

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Thông tin Ghi chú
1 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option + 9 Đổi giới tính sẽ không được nhận giải đua TOP Class
2 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh Đổi giới tính sẽ không được nhận giải đua TOP Class

 

3 : Event Đua TOP Master

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 20/08/2022

️🏆 Nội dung:

❗5 nhân vật có số lần điểm Master cao nhất và sớm nhất ở BXH Master

❗Max điểm Master là 200 điểm (ở tuần đua top đầu tiên)

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 50 Ngọc Ước Nguyện và 50 Ngọc Tâm Linh Nếu số master max trước khi event kết thúc các bạn chụp ảnh gửi về fanpage sẽ được nhận giải
2 30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh Nếu số master max trước khi event kết thúc các bạn chụp ảnh gửi về fanpage sẽ được nhận giải
3 – 5 20 Ngọc Ước Nguyện và 20 Ngọc Tâm Linh Nếu số master max trước khi event kết thúc các bạn chụp ảnh gửi về fanpage sẽ được nhận giải

 

4 : Event Đua TOP Huyết Lâu

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 13/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗5 nhân vật có số lần điểm Huyết Lâu cao nhất và sớm nhất ở BXH Huyết Lâu

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option và 5.000.000 ATM Tính theo BXH Huyết Lâu
2 Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option

30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh

Tính theo BXH Huyết Lâu
3 – 5 30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh Tính theo BXH Huyết Lâu

 

5 : Event Đua TOP Quảng Trường Quỷ

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 13/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗5 nhân vật có số lần điểm Quảng Trường Quỷ cao nhất và sớm nhất ở BXH Quảng Trường Quỷ

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option và 5.000.000 ATM Tính theo BXH Quảng Trường Quỷ
2 Vũ khí Rồng + Luck + 1 Option

30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh

Tính theo BXH Quảng Trường Quỷ
3 – 5 30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh Tính theo BXH Quảng Trường Quỷ

 

6 : Event Đua TOP Event săn Boss

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 13/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗5 nhân vật có số lần điểm Săn Boss cao nhất và sớm nhất ở BXH Săn Boss

❗❗Lưu ý : Chỉ có sever 2 mới có điểm pcpoint

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 Sét đồ cấp 5 may mắn  1 option ( tự chọn ) + 9  và  5.000.000 ATM Tính theo BXH Top PcPoint
2 Sét đồ cấp 4 may mắn  1 option ( tự chọn ) + 9

30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh

Tính theo BXH Top PcPoint
3 – 5 30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh Tính theo BXH Top PcPoint

 

7 : Event Đua TOP Event Phú Hộ

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 13/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗5 nhân vật có số tiền nạp ủng hộ Server cao nhất sẽ đạt giải

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 Cánh Cấp 2 + may mắn + 1 Option

50 Ngọc Ước Nguyện và 50 Ngọc Tâm Linh

Tính theo BXH Top Phú Hộ Huyền Thoại
2 Cánh cấp 2 + may mắn

30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh

Tính theo BXH Top Phú Hộ Huyền Thoại
3 – 10 Lông vũ và wing 1 + may mắn +9

30 Ngọc Ước Nguyện và 30 Ngọc Tâm Linh

Tính theo BXH Top Phú Hộ Huyền Thoại

 

8 : Event Đua TOP Event Bang Hội Gpoint

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 13/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 3 Bang Hội có số điểm GPoint cao nhất để trao giải (GP kiếm ở nhiệm vụ nạp ngày)

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 300 Ngọc Ước Nguyện và 300 Ngọc Tâm Linh

Cánh Cấp 2 + may mắn + 1 Option

Số điểm : > 6.000 GP mới được nhận TOP

Tính theo BXH điểm GPoint

2 200 Ngọc Ước Nguyện và 200 Ngọc Tâm Linh

Cánh cấp 2 + may mắn

Số điểm :> 4.000 GP mới được nhận TOP

Tính theo BXH điểm GPoint

3 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

Cánh cấp 2

Số điểm :> 3.000 GP mới được nhận TOP

Tính theo BXH điểm GPoint

 

9 : Event Đua TOP Event Bang Hội Reset

⏰Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 13/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 3 Bang Hội có số lần reset cao nhất để trao giải

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 300 Ngọc Ước Nguyện và 300 Ngọc Tâm Linh

2.000.000 Gcoin

Tính theo BXH Bang Hội
2 200 Ngọc Ước Nguyện và 200 Ngọc Tâm Linh

1.000.000 Gcoin

Tính theo BXH Bang Hội
3 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

500.000 Gcoin

Tính theo BXH Bang Hội

10 : Event Đua TOP Event Bang Hội PcPoint

⏰Thời Gian : Kết thúc 21:59 13/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗Trong thời gian sự kiện. Chọn ra 3 Bang Hội có số điểm PCPoint cao nhất để trao giải

❗❗Lưu ý : Chỉ có sever 2 mới có điểm pcpoint

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng Ghi Chú
1 5.000.0000 ATM

300 Ngọc Ước Nguyện và 300 Ngọc Tâm Linh

 

Tính theo BXH điểm PCPoint

2 200 Ngọc Ước Nguyện và 200 Ngọc Tâm Linh  

Tính theo BXH điểm PCPoint

3 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh  

Tính theo BXH điểm PCPoint

 

11 : Event  Truyền Nhân Gobin Chaos

️⏰ Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 14/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗Tham gia tại Website tài khoản Sự kiện -> Truyền Nhân Goldbin

🔹 Mỗi nhân vật có thể đăng ký nhiều Item

🔹 Item đăng kí phải có Level từ 0 đến 9 tối đa 1 dòng hoàn hảo

🔹 Điều kiện hoàn thành là Item phải + 11

🔹 Nhân vật nào Ép được nhiều Item nhất sẽ đạt giải

🔹 Điều kiện nhận giải > 5 điểm ở BXH

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng ATM Giải Thưởng Item
1 15.000.000 ATM Cánh cấp 2 + 1 Option
2 10.000.000 ATM Cánh cấp 2 + Luck
3 5.000.000 ATM Cánh cấp 2

12 : Chiến Thần Quay Tay

️⏰ Thời Gian : 13:00 14/08/2022 – 21:59 14/09/2022

️🏆 Nội dung:

❗Tham gia tại Website tài khoản Giải Trí -> Vòng Quay May Mắn

🔹 Tính theo BXH Vòng Quay

🔹 3 Nhân vật có số lần quay may mắn nhiều nhất trong thời gian Event sẽ được giải

️🏅 Phần thưởng :

Vị trí Giải Thưởng ATM Giải Thưởng Item
1 5.000.000 ATM Sét Item cấp 4 + Luck + 1 Option
2 3.000.000 ATM Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
3 2.000.000 ATM Lông vũ